Atopowa astma oskrzelowa

Umów Wizytę

Atopowa astma oskrzelowa

Sierpień 29, 2019
Atopowa astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa

Patogeneza atopowej astmy oskrzelowej jest dobrze poznana, natomiast etiopatogeneza nieatopowej astmy oskrzelowej jest bliżej nie znana. W atopowej astmie oskrzelowej dochodzi do reakcji pomiędzy cząsteczką alergenu a dwoma cząsteczkami przeciwciał IgE, które są produkowane przez komórki plazmatyczne, a następnie wbudowane w błonę komórkową komórek tucznych i komórek zasadochłonnych krwi. Reakcja antygen — przeciwciało odbywa się na powierzchni błony komórkowej tych komórek, co prowadzi do wyzwalania mediatorów procesu alergicznego przy użyciu energii cyklicznego adenozynomonofosforanu (cAMP). W procesie tym biorą udział jony wapniowe które dostają się do komórki ze środowiska zewnętrznego. 

Mediatorami procesu alergicznego są histamina, wolno działająca substancja anafilaksji (SRS-A), która jest pochodną kwasu arachidonowego, zwane leukotrienami. Ponadto dochodzi do wyzwolenia czynnika chemotaktycznego eozynofilii (ECF-A) oraz prostaglandyn, czynnika aglutynującego płytki (PAF), jak również wielu innych chemotaktycznych substancji i enzymów komórki tucznej. 

W patogenezie astmy oskrzelowej atopowej zasadniczą rolę odgrywa autonomiczny układ nerwowy. W komórkach tucznych i mięśniach gładkich oskrzeli znajdują się receptory adrenergiczne typu alfa, beta-2 oraz receptory cholinergiczne. Dla zachowania prawidłowej drożności oskrzela konieczna jest równowaga ilościowa cAMP oraz cGMP (cyklicznego guanozynomonofosforanu). Receptorami adrenergicznymi są enzymy z grupy adenylo cyklazy. Natomiast receptorami cholinergicznymi są guanyl cyklazy. Mediatory procesu alergicznego wpływają na zmniejszenie komórkowego cAMP, co prowadzi do skurczu oskrzela. Substancje, które zwiększają cAMP, takie jak związki beta-adrenergiczne i metyloksantyny, powodują rozkurcz oskrzela. Związki cholinergiczne, np. acetylocholina, prowadzą do zwiększenia cGMP i do skurczu mięśni gładkich oskrzela. Czynnikami powodującymi skurcz oskrzela mogą być bodźce fizjologiczne, np. wysiłek, bodźce farmakologiczne, np. stosowanie propranololu, bodźce immunologiczne — reakcja antygen — przeciwciało, zakażenie układu oddechowego i bodźce nerwowe. 

W drzewie oskrzelowym znajdują się receptory histaminergiczne (tzw. receptor H1) oraz receptory drażnienia. Pobudzenie tych receptorów może prowadzić u chorych z astmą do skurczu oskrzela. 

Objawy kliniczne astmy oskrzelowej.

Objawem klinicznym w astmie oskrzelowej jest duszność spoczynkowo-wydechowa, występująca często w nocy, kiedy dochodzi do zwiększenia poziomu histaminy we krwi. Dodatkowo dołącza się kaszel, związany z wydzielaniem lepkiego śluzu oskrzelowego i wykrztuszaniem śluzowej wydzieliny. W lekkiej postaci astmy oskrzelowej objawy występują parę razy tygodniowo przy prawidłowej wentylacji płuc w okresie międzynapadowym. W średnio ciężkiej astmie objaw duszności spoczynkowej występują codziennie, czemu towarzyszy obniżenie maksymalnej pojemności wydechowej sekundowej (FEV1), przy czym zmiany te są odwracalne po zastosowaniu leków beta-adrenergicznych lub metyloksantyn. W ciężkiej postaci astmy dochodzi do kilku napadów duszności w ciągu doby stale utrzymującej się obturacji dróg oddechowych, często nieodwracalnych po zastosowaniu leków rozszerzających oskrzela. 

U chorych z astmą dochodzi niekiedy do rozwoju stanu astmatycznego, w którym zawodzą leki beta-adrenergiczne oraz związki ksantynowe i antycholinergiczne. Stan ten charakteryzuje utrzymywanie się stałej duszności spoczynkowej, przyspieszenie liczby oddechów, tętna, a w krańcowych przypadkach dochodzi do niewydolności oddechowej z obniżeniem p02 i pH krwi. U chorych z astmą oskrzelową występuje skłonność do powstawania kwasochłonnych nacieków płucnych i stanów zapalnych oskrzeli oraz zapaleń płuc. 

W niektórych przypadkach astmy oskrzelowej dochodzi do przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozedmy płuc, a następnie do niewydolności prawokomorowej krążenia, czyli do serca płucnego.

Więcej informacji lub porad lekarskich odnosnie astmy, można uzyskać u Prof. dr hab. med. Adama Antczaka – www.adamantczak.pl (Specjalista chorób płuc, astmy w Łodzi)

Znajdź nas

Przychodnia PRAMED Sp. z o.o.
aleja Wyzwolenia 7
70-552 Szczecin