Nowe pomysły resortu zdrowia na skrócenie kolejek do specjalisty

Nowe pomysły resortu zdrowia na skrócenie kolejek do specjalisty

Przedstawiciele resortu zdrowia opracowują nowe koncepcje, które mogłyby spowodować zmniejszenie kolejek do lekarza specjalisty i poprawę opieki nad osobami przewlekle chorymi. Pośród nowych koncepcji wymienia się obecnie wyposażenie lekarzy rodzinnych w podstawowy pakiet diagnostyczny dla każdego czy też poszerzoną diagnostykę u wybranych. Jakich zmian w zakresie dostępności usług medycznych można Czytaj dalej…

Zawody medyczne w jednym katalogu

Zawody medyczne w jednym katalogu

Trwają obecnie prace nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Z założenia ów projekt ma objąć swym uregulowaniem zawody medyczne, które do tej pory takiego uregulowania się nie doczekały, w porównaniu chociażby z lekarzami czy pielęgniarkami. Co zatem wynika z projektowanych zmian odnośnie uregulowania zawodów medycznych? Obecnie trwają konsultacje społeczne Czytaj dalej…

Polski system ochrony zdrowia otwiera się na uchodźców wojennych

Polski system ochrony zdrowia otwiera się na uchodźców wojennych

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę Polska zmierzyć się musi z dużą ilością uchodźców wojennych napływających do naszego kraju. W ramach podejmowanych działań mowa jest również o otwarciu na owych uchodźców polskiego systemu opieki zdrowotnej. Przewiduje się zarówno darmowy dostęp do lekarza, jak i bezpłatne szczepionki dla dzieci przyjeżdżających z Czytaj dalej…