przychodnia medyczna pramed szczecin

pon - pt: 07.30 - 19.00

sb - nd: zamknięte

Wyzwolenia 7

70-552 Szczecin

Wyszyńskiego 42

70-552 Szczecin

Zapraszamy do nowego punktu pobrań przy ulicy Wyszyńskiego 42.
Godziny otwarcia: Pon – Pt: 08:00 – 13:00

Czyżby nadchodził koniec receptomatów

Czyżby nadchodził koniec receptomatów

W ostatnim czasie rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec uznał, iż wystawianie recept jedynie na podstawie internetowej ankiety jest naruszaniem zbiorowych praw pacjentów. Decyzja taka wprawdzie dotyczy obecnie jednej konkretnej placówki, lecz stanowi bardzo mocne uderzenie w przedsiębiorstwa, które na wystawianiu recept w Internecie bez bezpośredniej rozmowy z pacjentem zarabiają obecnie miliony złotych. Należy zatem zastanowić się, czy taka decyzja oznacza faktyczny koniec funkcjonowania receptomatów w obecnej formule.

Co zatem wiemy dziś o decyzji rzecznika praw pacjenta w kontekście wystawiania recept na podstawie internetowej ankiety?

Rzecznik praw pacjenta uznał, iż wystawianie recept jedynie na podstawie internetowej ankiety jest naruszeniem zbiorowych praw pacjentów i decyzja ta dotyczy obecnie jednej placówki, a niedostosowanie się do postanowień rzecznika oznacza wysokie kary nawet w wysokości 500.000,00 zł. Stanowisko rzecznika wynika z tego, iż receptę bądź też zwolnienie można obecnie kupić w Internecie w ciągu kilku minut, bowiem wystarczy zapłacić i odpowiedzieć na kilka pytań w formularzu w postaci ankiety internetowej, podając swoje dane oraz wskazać jakiego leku się potrzebuje. W praktyce receptę uzyskać można nawet w kilka minut i to bez kontaktu z lekarzem.

Rzecznik praw pacjenta podkreśla, iż w ten sposób działająca placówka została zobowiązana do zaniechania stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, a jeśli podmiot się do tego nie zastosuje, wówczas rzecznik nałoży karę finansową. Jak podkreśla Jakub Gołąb, rzecznik Biura Rzecznika Praw Pacjenta, decyzja dotyczy obecnie konkretnej jednej placówki, lecz nie ulega wątpliwości, iż będzie to punkt odniesienia przy rozpatrywaniu innych analogicznych spraw. Tym samym lecznice powinny uwzględniać takie stanowisko w swojej działalności, gdyż w przeciwnym razie z pełną wiedzą i świadomością będą naruszały zbiorowe prawa pacjentów, narażając się na podobne decyzje ze strony rzecznika praw pacjenta.

Jak zauważa Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, jest to bardzo dobra wiadomość i decyzja, a podobnego zdania są również prawnicy. Efekt jest taki, iż może to radykalnie zmienić rynek wart nawet kilkaset milionów złotych, bazujący na wystawianiu recept bez konieczności konsultacji z lekarzem, a czasem wręcz nawet za pomocą botów czy też asystentów wykorzystujących za zgodą lekarza jego numer prawa do wykonywania zawodu. Generalnie to kolejny krok, po dokonanych przez urzędników Ministerstwa Zdrowia zmianach w wydawaniu leków psychotropowych, wprowadzający ograniczenia związane ze zbyt dużą łatwością w pozyskiwaniu recept za pomocą formularzy internetowych.

Co zatem w praktyce oznaczać może taka decyzja ze strony rzecznika praw pacjenta?

Jak podkreśla Jakub Gołąb należy pamiętać, iż w praktyce stanowiskiem wyrażonym w takiej decyzji wobec jednego podmiotu rzecznik praw pacjenta będzie kierował się również w przypadku rozpatrywania spraw analogicznych. Niewątpliwie jest to dobre posunięcie, bowiem brak rzetelnej opieki jest niebezpieczny dla pacjenta. W powyższym zakresie odrębne postępowania prowadzi również Naczelna Izba Lekarska wobec lekarzy wystawiających recepty w takiej liczbie, która uniemożliwia realny kontakt z chorymi. W pierwszej z takich spraw zapadła decyzja o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu dla lekarki rekordzistki na czas trwania postępowania.

Również pozytywnie na temat decyzji rzecznika wypowiada się Radosław Tymiński, prawnik zajmujący się sprawami lekarzy. Jego zdaniem dobrze się stało, iż rzecznik praw pacjenta wydał taką decyzję, bowiem jednym z jego zadań jest piętnowanie podobnych praktyk. Decyzja wydana w konkretnej sprawie indywidualnej, jeśli się utrzyma, to nawet po ewentualnym odwołaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego należy się spodziewać, iż podobne decyzje będą zapadały wobec innych podmiotów mających analogiczny modus operandi.

W praktyce podmiot, wobec którego rzecznik praw pacjenta nakazał wstrzymanie naruszania praw pacjenta, jeszcze się do decyzji nie odniósł i tak naprawdę nie wiadomo jakiego typu działania podejmie. Zdarzało się już w praktyce, iż wcześniej również rzecznik praw pacjenta blokował kontrowersyjne działania lekarzy, jak chociażby w przypadku niesprawdzonych terapii jak wlew witaminowy czy też słynna amantadyna w terapii związanej z COVID-19. Rzecznik zwracał również uwagę na ograniczenie porodów rodzinnych podczas trwania epidemii, a naruszenia dopatrzył się także w przypadku stosowania przymusu bezpośredniego w szpitalach psychiatrycznych.

Zasadniczo spraw, którymi zajmuje się rzecznik praw pacjenta, sukcesywnie przybywa, bowiem:

  • w 2020 roku było ich 136
  • w 2021 roku było 199
  • w 2022 roku było ich aż 281

Jednakże ta dotycząca wypisywania recept z pośrednictwem receptomatów jest pierwszą tego typu i zajmuje się nią również prokuratura.

Zasadniczo, zdaniem rzecznika praw pacjenta, lekarz orzeka o stanie zdrowia po osobistym zbadaniu pacjenta, a zatem badanie jest nieodłącznym elementem konsultacji. W praktyce można spytać pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych bądź też systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach odstąpić można od badania pacjenta, szczególnie w przypadku recept czy też zleceń na wyroby medyczne, które są niezbędne do kontynuacji leczenia. Nawet jednak w takiej sytuacji lekarz powinien dysponować dokumentacją medyczną uzasadniającą wystawienie recepty bądź też zlecenia.

W szczególności dotyczy to leków na receptę, które mogą powodować ciężkie działania niepożądane i rzecznik prowadzi już kilkanaście postępowań w stosunku do innych podmiotów leczniczych, gdzie uzyskać można było receptę wyłącznie na podstawie ankiety wypełnionej online. Poza tym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta złożyło już zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania związane z wystawianiem pacjentom recept na odległość. W obu przypadkach lekarze przepisali lek o działaniu psychotycznym oraz silny lek opioidowy bez właściwej weryfikacji stanu zdrowia pacjentów i wskazań medycznych do zastosowania takich leków, a pacjenci zmarli niedługo po zażyciu tych substancji.

Co jeszcze jest istotne w kontekście prawdopodobnego ograniczenia działania receptomatów?

Generalnie prawnicy wskazują, iż niebywale interesujące będzie orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bowiem spodziewać się należy, iż lecznica wystawiająca recepty za pośrednictwem ankiety internetowej zapewne odwoła się do sądu od decyzji rzecznika praw pacjenta. W powyższym zakresie placówka bronić się może, argumentując, iż zatrudniła ludzi legitymujących się doświadczeniem i dyplomami, a zatem fachowców, którzy są odpowiedzialni za decyzją medyczną. To oni bowiem podpisują się pod zwolnieniem czy też receptą i to oni oceniają, co jest im potrzebne do wydania decyzji.

Nieco inaczej sprawę ocenia adwokat Ewelina Miller, podkreślając, iż rzecznik wskazał konkretny podmiot jako adresata swojego wystąpienia i zobligował go do konkretnych działań naprawczych pod rygorem kary finansowej. Decyzja ta ma jednak szerszy zasięg niż wskazanie na jednego lekarza, bowiem odnosi się i dotyczy wszystkich zatrudnionych przez dany podmiot medyków. Tutaj przekaz jest jasny, mianowicie nie mogą oni wystawiać recept i zwolnień tylko na podstawie ankiety i muszą kierować się przepisami art. 42 ustawy o zawodzie lekarza. Placówka ta zobowiązana została do zaniechania takich praktyk i z doświadczenia wynika, iż dotąd takie działania były podejmowane wobec szpitali czy przychodni, a więc placówek, które mają siedzibę i personel pracujący na miejscu oraz wewnętrzny regulamin. Takiej sytuacji, gdy decyzja dotyczy podmiotu wirtualnego, dotąd jeszcze nie było.

Podsumowując, rzecznik praw pacjenta niedawno wydał decyzję wobec jednego podmiotu, w której wskazał, iż wystawianie recept tylko na podstawie internetowej ankiety jest naruszeniem zbiorowych praw pacjentów. Decyzja taka wprawdzie dotyczy obecnie tylko jednego podmiotu, lecz jednocześnie Biuro Rzecznika Praw Pacjenta prowadzi kolejne postępowania wobec innych podobnych podmiotów. Na tej podstawie zakładać należy, iż wobec również pozostałych podmiotów podjęte zostaną analogiczne decyzje, a niedostosowanie się do postanowień decyzji rzecznika praw pacjenta oznaczać może bardzo wymierne kary finansowe. Generalnie jest to na pewno krok w dobrym kierunku, bowiem mamy do czynienia obecnie z działalnością wielu podmiotów, które bazują na wystawianiu recept bez konieczności konsultacji, a rynek ten wart jest obecnie kilkaset milionów złotych. Odbywa się to wszystko niestety z naruszeniem praw pacjentów.

Umów wizytę Online

Przychodnia Medyczna Pramed powstała w 2010 roku. Od tego czasu sukcesywnie buduje i wzmacnia zaufanie wśród swoich pacjentów. Lekarze specjaliści pracujący w naszej przychodni świadczą wysokiej jakości usługi zdrowotne

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 07.30 - 19.00
Wtorek: 07.30 - 19.00
Środa: 07.30 - 19.00
Czwartek: 07.30 - 19.00
Piątek: 07.30 - 19.00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte
Twój Koszyk