Idea jest taka, iż powstająca baza opierać się będzie na informacjach zgromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Jednak by była ona jak najbardziej kompletna musi stale się wzbogacać. Stąd zakładana jest współpraca z innymi podmiotami, by mogły one na bieżąco dane uzupełniać i sobie przekazywać. Poza tym, iż będzie możliwa wymiana informacji, szerszy dostęp uzyska do niej jeszcze Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wszystko po to, by lepiej wyceniać świadczenia medyczne. Im więcej precyzyjnych danych uda się zgromadzić, tym lepiej będzie można kształtować politykę zdrowotną.

 

A czemu ma służyć ankieta umieszczona obecnie na Indywidualnym Koncie Pacjenta (IKP) z pytaniami między innymi o nałogi?

 

Jest to po prostu ankieta zdrowego stylu życia. Po jej wiarygodnym wypełnieniu pacjent otrzyma informacje o badaniach profilaktycznych, z których zalecane byłoby skorzystać. To ma służyć profilaktyce i propagowaniu zdrowego życia.

 

Docelowo poprzez konto IKP pacjent będzie mógł dokonać oceny jakości usługi, z której skorzystał, jak i skontaktować się z rzecznikiem pacjenta, tudzież innymi instytucjami branży ochrony zdrowia.

Kategorie: Medycyna

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk