Prawa pacjenta – 10 najważniejszych praw, które powinieneś znać

 

Pandemia koronawirusa znacząco utrudnia dostęp do świadczeń zdrowotnych. Chroniczny niedobór personelu medycznego i problemy organizacyjne sprawiają, że natychmiastowe otrzymanie pomocy czasami staje się niemożliwe. W kryzysowych sytuacjach warto pamiętać o dziesięciu najważniejszych prawach, przysługującym każdemu pacjentowi podmiotu medycznego. Zapoznaj się z poniższą listą i poznaj najważniejsze reguły, które mogą uratować Twoje zdrowie i życie.

1.      Prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych

Prawo pacjenta do otrzymania stosownych świadczeń stanowią ogół działań, podejmowanych w celu ratowania, poprawy i przywracania jego stanu zdrowia. Pacjenci mają również prawo upewnić się, że oferowane przez placówkę świadczenia zdrowotne odpowiadają najnowszej, uznawanej powszechnie wiedzy medycznej.

2.      Prawo do leczenia bólu

Prawo w zakresie leczenia bólu również stanowi podstawowe prawo pacjenta. Placówki medyczne mają obowiązek podejmowania i monitorowania działań, których celem jest zmniejszenie bólu i leczenie go.

3.      Prawo do informacji

Ochrona prawa pacjenta dotyczy również kwestii związanych z uzyskaniem informacji na temat aktualnego stanu zdrowia. Pacjenci są również upoważnieni do informacji na temat kwalifikacji podmiotu medycznego oraz dostępnych sposobach leczenia i świadczeń medycznych. Stosując pewne uproszczenia możemy stwierdzić, że prawo to upoważnia pacjenta do uzyskania wszystkich informacji na temat swojego zdrowia oraz do posiadania wiedzy na temat ich interpretacji.

4.      Prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu względem proponowanych świadczeń

Przepisy na temat zgody bądź odmowy względem świadczeń medycznych są niezwykle obszerne. Przede wszystkim należy pamiętać, że wszyscy pacjenci mają prawa do brania czynnego udziału w decyzjach związanych z ich stanem zdrowia. Dotyczy to zarówno kwestii „świadomej zgody”, jak i dobrowolnej odmowy leczenia.

5.      Prawo dostępu do dokumentacji medycznej

Każdy pacjent posiada prawo do wglądu w jego dokumentację medyczną, która zawiera m.in. informacje na temat jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

6.      Prawo do zachowania tajemnicy

Każdy podmiot medyczny jest zobligowany do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta, w tym wdrażanych działań terapeutycznych bądź diagnostycznych.

7.      Prawo do złożenia skargi

Warto pamiętać, że podstawowe prawa pacjenta zapewniają możliwość złożenia skargi związanej z jakością świadczeń zdrowotnych. Podmiot, który wykonuje dane usługi, jest zobowiązany udzielić odpowiedzi zwrotnej.

8.      Prawo do poszanowania intymności i godności

Placówka medyczna, udzielająca pacjentowi świadczeń medycznych, powinna zapewnić mu odpowiednie warunki, które będą uwzględniać jego prawo do intymności i godności. Warto pamiętać, że podstawowe prawa pacjenta w tym zakresie obejmują również prawo do umierania w spokoju i godności.

9.      Prawo pacjenta do korzystania z depozytu

Jeśli pacjent przybył do podmiotu medycznego wraz z wartościowymi rzeczami, powinien on dysponować możliwością nieodpłatnego zdeponowania ich we wskazanym miejscu.

10. Prawo do skorzystania z opieki duszpasterskiej

W przypadku wyraźnego życzenia pacjenta, podmiot medyczny powinien umożliwić mu opiekę duszpasterską.

Co zrobić, gdy prawa pacjenta nie są przestrzegane?

Znalazłeś się w sytuacji, w której Twoje podstawowe prawa pacjenta zostały naruszone? Ochrona praw pacjenta to proces wymagający praktycznej wiedzy i doświadczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie kroki możesz poczynić, skontaktuj się z adwokatami z kancelarii ZSadwokaci, którzy przedstawią Ci możliwe rozwiązania i starannie przeanalizują naruszone przez placówkę prawa pacjenta.

ZSadwokaci - kancelaria adwokacka z Bolesławca

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk