Usługi transportu medycznego i sanitarnego, które w istocie polegają na prywatnym przewozie chorych, obejmują transport wykonywany karetką odpowiedniego typu, albo samochodem osobowym, busem, a niekiedy nawet helikopterem.

Sprawdźmy, czego można spodziewać się po takich usługach i czy rzeczywiście mamy do czynienia wyłącznie z przewozem, czy też kompleksową usługą transportową?

Wszechstronna obsługa chorych

Firmy zajmujące się świadczeniem usług prywatnego transportu medycznego i sanitarnego realizują zlecenia lekarzy, przychodni, szpitali, firm, ale przede wszystkim może osób prywatnych, gwarantując kompleksową obsługę. Co to w praktyce oznacza? Przewóz chorych obejmuje pełną i profesjonalną opiekę nad pacjentem oraz pomoc nawet z wyjściem z domu. Jeśli ratownicy, którzy są obecni w karetce podczas transportu medycznego i sanitarnego mają do czynienia z pacjentem niesamodzielnym, leżącym, wówczas realizują transport chorego z łóżka do łóżka. Z łóżka we własnym domu pacjent jest przenoszony na noszach do karetki, gdzie bezpiecznie może dojechać do szpitala, przychodni czy gabinetu lekarskiego oraz na rehabilitację. Usługa powinna obejmować zniesienie oraz wniesienie za pomocą specjalistycznego sprzętu osób z trudnościami w samodzielnym poruszaniu. Takie usługi przewozu medycznego prywatnie zapewnia np. firma Agamed Trans – https://medycznytransport.pl. Może być to przewóz karetkami, ale i transport lotniczy chorych, jeśli liczy się czas dotarcia do wyznaczonego miejsca na mapie. Często firma ta realizuje przewóz chorych prywatnie także busami i specjalnymi pojazdami osobowymi, by zapewnić maksimum komfortu klientom.

Do kogo kierowane są takie usługi?

Najczęściej z prywatnego przewozu chorych korzystają sami pacjenci i ich bliscy, którzy nie mają możliwości zapewnienia im odpowiednich warunków transportowych z wykorzystaniem prywatnych samochodów. Dlatego zamawiają karetki określonego typu, w których realizowany jest bezpieczny transport pacjentów, najczęściej w pozycji leżącej. Jeśli klient nie wymaga, by przewóz realizowany był na leżąco, można wykorzystać do tego celu inne pojazdy, a nie wyłącznie karetkę.

Poza tym przewóz chorych to usługa kierowana do osób niepełnosprawnych czy poszkodowanych w wypadkach. Prywatny przewoźnik dowiezie pacjenta na badania, zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne czy też przewiezie go z jednego szpitala do innego (sprawdź zakres usług). Kiedy nie ma w praktyce możliwości skorzystania z karetki należącej do publicznej służby zdrowia, można znaleźć odpowiednie usługi prywatnego przewozu medycznego chorych.

Przewóz specjalistycznymi pojazdami

Prywatne karetki mogą mieć inne wyposażenie, są to karetki podstawowe, standardowe, jak i karetki specjalistyczne, oznaczone literą „S”. Karetka musi być dostosowana do potrzeb pacjentów, więc muszą być wyposażone w medyczne narzędzia i instrumenty czy leki. Przewóz prywatny transportem medycznym i sanitarnym realizowany jest z obsługą wykwalifikowanych ratowników – zwykle dwóch. Dzięki takiej załodze możliwe jest zapewnienie bezpiecznego transportu chorych oraz wszystkich tych osób, które z różnych powodów mogą wymagać wykonania usługi transportowej w odpowiednich warunkach.

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk