W momencie, gdy pojawiają się problemy emocjonalne, zaburzenia nastroju lub trudności w życiu codziennym, wiele osób decyduje się na wizytę u specjalisty. Wyjaśniamy, jakie są różnice między psychologiem i psychoterapeutą i do kogo warto się udać w różnych sytuacjach.

Psycholog – specjalista prosto po studiach, ale nie tylko

Psycholog jest specjalistą, który ukończył 5-letnie studia magisterskie, a następnie obronił swoją pracę magisterską. Psycholog może mieć różne specjalizacje, zdobyte w trakcie studiów wyższych, na przykład kliniczną, biznesową, rodzinną, dziecięcą lub inną. Psychologiem jest więc osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje formalne i może współpracować z klientami w ramach konsultacji. W trakcie takich spotkań możliwa jest rozmowa na temat różnorodnych problemów i trudności w życiu codziennym klienta. Po konsultacji psycholog może skierować do innego specjalisty, na przykład psychoterapeuty, psychiatry, seksuologa. Psycholog może więc diagnozować zaburzenia, udzielać pomocy psychologicznej, a także opiniować i orzekać.

Psychoterapeuta – prowadzi terapię, ma spore doświadczenie

Psychoterapeuta może być psychologiem, ale nie musi, ponieważ najważniejszym wymaganiem jest tutaj ukończenie szkoły psychoterapii. Kształcenie psychoterapeutyczne rozpoczyna się więc po ukończeniu studiów wyższych z zakresu kierunków humanistycznych, społecznych lub medycznych. W trakcie trwania kursu psychoterapii konieczne jest jednak uzupełnienie wiedzy z zakresu psychologii, przede wszystkim klinicznej, ale także z wybranej ścieżki, na przykład poznawczo-behawioralnej lub systemowej. Droga zawodowa psychoterapeuty jest dosyć długa, ponieważ poza ukończeniem studiów wyższych i szkoły psychoterapii, konieczna jest praktyka pod superwizją (czyli pod nadzorem innego specjalisty). W większości przypadków sama szkoła psychoterapii trwa 4 lata i wymaga sporo czasu oraz jest kosztowna.

Kiedy wybrać psychologa, a kiedy psychoterapeutę?

Do psychologa najlepiej zwrócić się z problemami dnia codziennego, na przykład trudnościami w pracy, nieporozumieniami w związku lub w relacji rodzic-dziecko, apatią i ogólnym obniżeniem nastroju. Psycholog pomoże także w diagnozie różnych zaburzeń, ocenie ilorazu inteligencji lub osobowości. Z kolei do psychoterapeuty należy zgłaszać się z poważniejszymi problemami, które mogą wymagać długoterminowego leczenia, na przykład depresją, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami snu i odżywiania. Do psychologa lub psychoterapeuty można umówić się tutaj: https://cplwowska.pl/psychoterapia-szczecin

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk