Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne to wsparcie finansowe, o które mogą ubiegać się opiekunowie osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dowiedz się więcej, w jakich sytuacjach należy się świadczenie oraz co zrobić żeby je uzyskać.  Świadczenie dla opiekunów niepełnosprawnych O możliwość otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego może ubiegać się opiekun, który w celu sprawowania opieki nad drugą osobą nie jest … Czytaj dalej Świadczenie pielęgnacyjne