Procedury laboratoryjne wymagają stosowania dokładnych metod, aby zapewnić doskonałe wyniki laboratoryjne. Akcesoria laboratoryjne powinny być czyste, wolne od pozostałości chemicznych i odtłuszczone, a w wielu przypadkach nawet sterylne. Wszystkie wyroby szklane klasy A stosowane do precyzyjnego odmierzania cieczy powinny mieć w pełni zwilżane powierzchnie. Dobrym sposobem jest wcześniejsze użycie wody destylowanej i sprawdzenie, czy woda zwilża wszystkie wewnętrzne powierzchnie równomiernie. Tłuszcz lub pozostałości nie tylko zanieczyszczają reakcję i wyniki testów, ale także zmieniają pomiar cieczy. Dobrym praktykom czyszczenia powinna również towarzyszyć dobra kontrola powierzchni szklanych pod kątem odprysków, pęknięć lub otarć, które spowodują uszkodzenia mechaniczne.

Szklane naczynia laboratoryjne należy zawsze myć natychmiast po użyciu. Jeśli dokładne czyszczenie nie jest możliwe od razu, odczekaj, aby zanieczyszczenia nasiąkną. Jeśli nie zostaną natychmiast wyczyszczone, niektóre pozostałości mogą być niemożliwe do usunięcia. Większość szkła stosowanego obecnie jest lekko alkaliczne i należy ją umyć po użyciu lub poprzez namoczenie w 1% roztworze HCL lub HNO 3 przed myciem lub płukaniem dejonizowanym.

Nigdy nie należy długotrwale moczyć szkła w silnie alkalicznych roztworach, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie.  Po przemyciu mydłem lub kwasem dobrze zaleca się dobrze spłukać naczynie wodą destylowaną. Warto zwrócić uwagę na akcesoria myjące- lepiej jest nie używać szczotek drucianych ani z rdzeniem drucianym, ponieważ mogą one ścierać szkło.

Tłuszcz najlepiej usunąć, gotując szkło w słabym roztworze węglanu sodu. Można również zastosować aceton lub dowolny inny rozpuszczalnik organiczny, a następnie kilka razy spłukać wodą i wodą dejonizowaną. W przypadku plam nadmanganianowych należy zastosować mieszaninę 3% kwasu siarkowego i 3% nadtlenku wodoru. Jeżeli powstaną plamy z żelaza warto użyć roztworu zawierającego jedną część kwasu solnego i jedną część wody.

Gdy mamy do czynienia ze skażeniem bakteriologicznym- naczynia szklane należy namoczyć w roztworze środka dezynfekującego, a następnie autoklawować parą, a następnie odpowiednio umyć i opłukać. Ultradźwięki to dobra metoda czyszczenia szkła. Podgrzewane myjki ultradźwiękowe będą najlepsze i za pomocą łagodnego detergentu usuwają większość pozostałości ze szkła.

Szkło powinno być zawsze wypłukane wodą po każdej procedurze czyszczenia, a następnie płukane wodą destylowaną. Mniejsze akcesoria laboratoryjne, takie jak probówki, najlepiej jest przepłukać przez zanurzenie. Szklane pipety najlepiej jest namoczyć w odpowiedniej myjce do pipet, umyć i poddać płukaniu wodą. Szkło borokrzemowe autoklawuje się za pomocą pary 15-20 minut w temperaturze 100-120 ° C.

Czyste szkło laboratoryjne takie jak jest niezbędne do eksperymentów i produkcji, ponieważ jest to najbardziej podstawowe narzędzie istniejące w laboratorium. Niedokładne sprzątanie może prowadzić do nieudanych eksperymentów lub nieprawidłowych i niemożliwych do odtworzenia wyników.

Zadzwoń Teraz
Twój Koszyk