EKG Holter Szczecin

Umów Wizytę

EKG Holter Szczecin

Umów Wizytę

Monitorowanie EKG metodą Holtera stwarza możliwość kontrolowania zapisu EKG podczas całodobowej aktywności pacjenta. Pozwala ocenić ono:

 • rytm i częstość pracy serca;
 • ewentualne zaburzenia rytmu;
 • nieprawidłowości ukrwienia serca pojawiające się w różnych porach dnia i nocy;
 • umożliwia sprawdzenie działania rozrusznika serca oraz skuteczności leczenia.

Wskazania do wykonania badania EKG metodą Holtera:

 • podejrzenie arytmii (zaburzeń rytmu mięśnia sercowego);
 • niewyjaśnione objawy ze strony serca takie jak : kołatania serca, nierówna praca serca, przerwy w pracy serca, omdlenia, duszność, kłucia i ucisk w klatce piersiowej;
 • bradykardia – wolna czynność serca poniżej 60/min. Badanie ma wykluczyć tzw. blok serca, czyli zaburzenie przewodzenia rytmu między przedsionkami a komorami;
 • podejrzenie efektu białego fartucha (nagły wzrost ciśnienia oraz przyspieszona akcji serca związane ze stresem na skutek kontaktu z personelem medycznym);
 • ocena sprawności stymulatora serca – u pacjentów z rozrusznikiem;
 • choroba niedokrwienna serca;
 • nieprawidłowy zapis EKG połączony z charakterystycznymi objawami przemawia za chorobą.

Przebieg badania – EKG Holter

Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry (wygoleniu włosów i odtłuszczeniu) nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kabelkami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Każdy rejestrator ma specjalny przycisk, służący do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości.

Badany zobowiązany jest do prowadzenia dziennika pacjenta, w którym nanoszone są ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. Niezbędnych informacji na temat badania udzielą pacjentom nasi specjaliści.

Umów się na badanie - EKG Holter Szczecin

Znajdź nas

Przychodnia PRAMED Sp. z o.o.
aleja Wyzwolenia 7
70-552 Szczecin