Badania okresowe

Badania okresowe

Badania okresowe pracowników przeprowadzane są w celu obiektywnej oceny ich indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku. Przy badaniach pod uwagę brane są również warunki szczególne w jakich będzie wykonywała pracę zatrudniona osoba, włącznie z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących w danym środowisku pracy.

Dzięki temu lekarz jest w stanie określić jak czynniki te wpływają na stan zdrowia pacjenta.

Badania okresowe wykonywane są gdy:

  • pracownik  pracuję już dłuższy czas  na danym stanowisku,  a kończy się mu powoli ważność poprzedniego wystawionego zaświadczenia.

Umów się na badanie

Znajdź nas

PRAMED Sp. z o.o.
aleja Wyzwolenia 7
70-552 Szczecin