• badania medycyny pracy
 • badania kierowców PKK
 • badania kierowców zawodowych
 • badania marynarzy
 • badania na broń
 • pobierz skierowanie
 • skierowanie.com
 • umów się na badanie
 • pliki dla pacjenta

komplet badań dla osób kierujących tramwajami

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

logowanie – na strone logowania

zarejestruj się

funkcjonalność

Wyzwolenia 7, Szczecin

telefonicznie

Wyzwolenia 7, Szczecin

91 433 0641

ankieta kierowcy

Pobierz

informacje dla kandydatów na prawo jazdy

Pobierz

informacje dotyczące medycyny pracy

Pobierz

informację dla wyrabiających książeczkę zdrowia

Pobierz

instrukcja pobrania wymazu z kału

Pobierz

wyrobienie prawa jazdy lub przedłużenie/kwalifikacja /szkolenie okresowe

Cena: 510zł

Kup pakiet

c, c+e, d, d+e wyrobienie/ przedłużenie prawa jazdy

Cena: 440zł

Kup pakiet

pojazdy uprzywilejowane

Cena: 520zł

Kup pakiet

badania psychologiczne kierowców ustawa o kierujących pojazdami

Cena: 150zł

Kup pakiet

badania psychologiczne dla osób prowadzących samochód służbowy

Cena: 150zł

Kup pakiet

badania wstępne dla instruktor nauki jazdy, egzaminator, kierowca taxi

Cena: 510zł

Kup pakiet

word – druk do wypełnienia

Pobierz

ubieganie się/ przedłużenie licencji na posiadanie broni

Cena: 730zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

świadectwa zdrowia dla marynarzy

Cena: 260zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

formularz

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

mailowo

Wyzwolenia 7, Szczecin

[email protected]

badanie kierowcy PKK – dla kat. B

Cena: 145zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

badania wstępne

Cena: 95zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

badania kierowcy zawodowego kat. C

Cena: 410zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

badania okresowe

Cena: 95zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

komplet badań potrzebnych do przedłużenia/wyrobienia kwalifikacji lub szkolenia okresowego – KAT. C, lub C+E lub D, D+E

Cena: 410zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

badanie kierowcy PKK- dla kat. B oraz konsultacja okulistyczna

Cena: 190zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

badania kontrolne

Cena: 95zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

komplet badań dla kierowcy TAXI (wyrobienie lub przedłużenie)

Cena: 410zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

badania sanitarno epidemiologiczne

Cena: 88zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

komplet badań dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Cena: 510zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

komplet badań potrzebnych do wyrobienia prawa jazdy – KAT. C, lub C+E lub D, D+E​

Cena: 350zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

badanie kierowcy PKK – dla kat. A lub B+E

Cena: 190zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

badania wysokościowe

Cena: 377zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

komplet badań dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów prawa jazdy

Cena: 410zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

pakiet badań dla osób prowadzących samochód służbowy – KAT. B

Cena: 542zł

Wyzwolenia 7, Szczecin

Umów wizytę

Badania wstępne

Badania wstępne realizuje się w ramach medycyny pracy. Zakres badań wstępnych określa lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Do ich wykonania obowiązani są:

 • pracownicy, którzy są przyjmowani do pracy na podstawie stosunku pracy 
 • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowisko pracy
 • pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występują warunki uciążliwe lub czynniki szkodliwe dla zdrowia

Badania wstępne należy wykonać przed podjęciem pracy, bowiem na podstawie wyników badań wystawiane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy, które określa, czy pracownik może zostać dopuszczony do pracy.

Skierowanie na badania wstępne do pracy

Skierowanie na badania wstępne do pracy wystawia przyszły pracodawca. Podmiot zatrudniający jest obowiązany wystawić skierowanie w dwóch egzemplarzach – jedna wersja pozostaje u lekarza, a druga przeznaczona jest dla osoby kierowanej na badania.

Co powinno znaleźć się w skierowaniu na badania wstępne? 

Na skierowaniu na badania wstępne do pracy powinno być opisane stanowisko, na którym ma być zatrudniony przyszły pracownik oraz informacja o występujących czynnikach niebezpiecznych, uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Za pracę na stanowisku podwyższonego ryzyka uznawane wszystkie czynności, które stwarzają zagrożenie dla pracownika. Należy do nich zaliczyć pracę w miejscach, w których występują:

 • bardzo niskie temperatury
 • bardzo wysokie temperatury
 • hałas
 • drgania mechaniczne
 • substancje uczulające
 • substancje drażniące
 • substancje toksyczne
 • substancje rakotwórcze
 • zapylenie
 • metale w postaci pylistej
 • promieniowanie laserowe
 • wirusy
 • bakterie
 • grzyby

Badania wstępne do pracy a orzeczenie lekarskie

Badania wstępne do pracy realizuje lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca zawarł umowę. Lekarz medycyny pracy na podstawie przeprowadzonych badań wydaje orzeczenie stwierdzające:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku
  lub
 • przeciwwskazania do pracy na określonym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu

Badania wstępne a przeciwwskazania do pracy 

W przypadku, gdy lekarz medycyny pracy stwierdzi przeciwwskazania do pracy, umowa nie może być zawarta, ponieważ pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

Masz pytania?

Napisz

Do nas