Polityka Prywatności Szczecin

Umów Wizytę

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów Przychodni Medycznej Pramed sp. z o.o.

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Przychodnia Medyczna Pramed sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy al. Wyzwolenia 7, zwana dalej: „Administratorem”.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rejestracja@pramed.pl lub telefonując pod numer: 91 433 61 35

2. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Zakres przetwarzanych danych:

  • imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, adres zamieszkania, w uzasadnionych przypadkach numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • numer telefonu lub adres e-mail, celem przypomnienia o umówionej wizycie, poinformowaniu o zmianie terminu wizyty;
  • nazwa i adres zakładu pracy, celem wystawienia zwolnienia lekarskiego, zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego;
  • dane medyczne: historia zdrowia i choroby, opisy wyników badań diagnostycznych, zapisy EKG i inne niezbędne celem ochrony zdrowia;
  • dane związane z wystawianiem rachunków i faktur;

3. Twoje dane osobowe pozyskiwane są podczas rezerwacji wizyty w rejestracji przychodni, telefonicznie, elektronicznie oraz od firm, dla których świadczymy usługi na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawców współpracujących z nami na podstawie oddzielnych umów w celu realizacji świadczeń medycznych.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Znajdź nas

Przychodnia PRAMED Sp. z o.o.
aleja Wyzwolenia 7
70-552 Szczecin