Obowiązek Informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi skrócony, ale w pełni zrozumiały przegląd podstawowych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prawami użytkowników w kontekście RODO. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych oraz podstaw prawnych można znaleźć w naszej pełnej Polityce Prywatności.

 1. Kto jest administratorem danych? Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma Przychodnia Medyczna Pramed sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie.
 2. Jak można się skontaktować z Administratorem Danych? Można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:
  • Adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 7, 70-552 Szczecin
  • Adres e-mail: [email protected]
  • Telefon: 914336135
  • Formularz kontaktowy: dostępny na stronie /kontakt
 3. Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych? Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 4. Skąd pochodzą dane i jakie są przetwarzane? Dane pozyskiwane są od osób, których dane dotyczą. Przetwarzane są dane zwykłe oraz wrażliwe, podawane dobrowolnie przez osoby, których dane dotyczą.
 5. Jakie są cele przetwarzania danych? Dane są przetwarzane m.in. w celu realizacji usług elektronicznych oraz komunikacji Administratora z Użytkownikami.
 6. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie różnych aktów prawnych, m.in. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora? Administrator przetwarza dane m.in. w celu ochrony swoich praw oraz realizacji marketingu bezpośredniego.
 8. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe? Dane przechowywane są przez określony czas zgodnie z polityką firmy i obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Kto jest odbiorcą danych, w tym danych osobowych? Odbiorcami danych są głównie podmioty współpracujące z Administratorem, takie jak firmy hostingowe czy firmy serwisowe.
 10. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską? Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską bez odpowiednich zabezpieczeń i zgodności z przepisami prawa.
 11. Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji? Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 12. Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? Użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych.
 13. Prawo wniesienia skargi Użytkownicy mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.