Pulmonolog Szczecin

Pulmonolog Szczecin

Lekarz specjalista pulmonolog specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób układu oddechowego; zajmuje się leczeniem astmy oskrzelowej, gruźlicy, mukowiscydozy, odmy opłucnej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, pylicy płuc, sarkoidozy, śródmiąższowej choroby płuc, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc.

Pulmonologia to dziedzina która, zajmuje się diagnostyką, prewencją, a także leczeniem chorób związanych z układem oddechowym – dotyczy to przede wszystkim oskrzeli oraz płuc. Wyróżnia się choroby związane z tym układem, są to między innymi choroby nabyte, zakaźne, oraz wrodzone. Główną przyczyną chorób nabywanych jest wdychanie i przebywanie w miejsca, gdzie powietrze jest silnie zanieczyszczone np. przez dym papierosowy.

Znajdź nas

Przychodnia PRAMED Sp. z o.o.
aleja Wyzwolenia 7
70-552 Szczecin